Aeroklub Poznański

    Choć lotnisko Aeroklubu Poznańskiego na Ligowcu tylko w części należy do naszego osiedla, bardzo je rozsławia. Aeroklub Poznański, na co dzień dla swojej działalności lotniczej i szkoleniowej wykorzystuje to lotnisko. Ostatnio współpracuje w zakresie organizacji imprez plenerowych, pikników i zawodów lotniczych z lotniskiem w Bednarach na terenie Gminy Pobiedziska. Pragnąc przybliżyć historię Aeroklubu spotkałyśmy się z długoletnim jego członkiem panem Januszem Łukaszewiczem, który sumiennie prowadzi jego kroniki.

    Początki Aeroklubu Poznańskiego sięgają 30 października 1919 r. – tablica pamiątkowa w gmachu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Inicjatorem powstania Aeroklubu była redakcja czasopisma „Polska Flota Napowietrzna”, którego redaktorem naczelnym był Syrokomla Syrokomski. Po szeregu wydarzeń 29 marca 1931 roku Aeroklub Akademicki połączył swe siły wraz z Wielkopolskim Klubem Lotników tworząc Aeroklub Poznański, który istniej do dzisiaj. Na jego czele, stał wtedy prezes - major Ludwik Zaifert. Do II wojny działalność sportowa odbywała się na terenie Poznania. Piloci zdobywali liczne nagrody na terenie kraju jak i poza nim m.in. w 1932 roku zwycięstwo dwóch lotników w Ogólnokrajowych Zawodach Samolotowych. Podczas wojny piloci wywodzący się z Aeroklubu brali udział w walkach powietrznych w kampanii wrześniowej i na froncie zachodnim. Dzisiejsze lotnisko założyli Niemcy w 1942 r. Oddział poznański (Gruppe 5 Wartheland) paramilitarnej organizacji lotniczej NSFK zorganizował Segeflug – Übungsstelle des NSFliegerkorpus Rossgarten. Rossgarten była to niemiecka nazwa Kobylnicy, wtedy tam koło stacji kolejowej były biura i mieszkali uczniowie. W 1945 r. o lotnisko i jego okolice toczyły się ciężkie walki. Stopniowo wypierano Niemców z terenów Koziegłowy – Zieliniec – Kobylnica. 28 stycznia bronili się wzdłuż północnego brzegu Jeziora Swarzędzkiego i Cybiny oraz linii kolejowej do Gniezna. Jednak nocą 28 na 29 stycznia dwa radzieckie pułki – 244 gwardii nacierający od strony Janikowa i 246 od strony Zielińca pokonały niemiecką obronę zdobywając lotnisko w Kobylnicy (Ligowiec). Bronił go zapasowy batalion powietrzno – desantowy. Było to ważne miejsce podczas walk o Cytadelę, ponieważ służyło jako lotnisko dla bombowców PO – 2 Po odejściu Rosjan lotnisko przejął ośrodek szkoleniowy Ministerstwa Komunikacji, który udzielił gościny Aeroklubowi. Lotnisko ma trawiastą nawierzchnię, jest też niewielka betonowa płyta do startu modeli a przy torach są hangary i budynki administracyjne. Teren lotniska ma kształt trójkąta (niezmiennie od ponad 30 lat) ograniczony z trzech stron 2 kilometrowymi zelektryfikowanymi liniami kolejowymi. Obok linii do Gniezna doszła budowana w czasie wojny przez Żydów linia z Kobylnicy do Kobylegopola a następnie wspomniana już obwodnica północna. W latach 1947 – 1953 szkolenie szybowcowe prowadziła Liga Lotnicza i właśnie stąd wzięła się nazwa Ligowiec. Aeroklub działa bardzo prężnie. W 1994 r. przez tydzień na Ligowcu odbywały się Mistrzostwa Świata Samolotów Ultralekkich i Motolotni. Zawody oglądał premier Waldemar Pawlak, który wręczył zwycięzcom zasłużone nagrody. Członkowie Aeroklubu zdobywają liczne Nagrody na arenie krajowej jak i światowej.

Obecnie działa w nim siedem sekcji:

    Z wyjątkiem sekcji modelarskiej zajęcia pozostałych możemy oglądać sprzed naszych domów. Szkoda, że balony tak rzadko unoszą się w powietrze, są takie wielkie i majestatyczne. Od niedawna Aeroklub ma imię. W sobotę 19 lipca 2003 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Aeroklubowi Poznańskiemu. W tym dniu odbyła się msza święta koncelebrowana przez księdza biskupa Grzegorza Balcerka i księdza kanonika Tadeusza Pelińskiego, proboszcza z Kobylnicy. Za ołtarz posłużyło skrzydło szybowca Puchacz. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: Aeroklubu Polskiego, Aeroklubu Poznańskiego, Klubu Seniorów Lotnictwa i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Po mszy świętej zebranych gości powitał prezes Aeroklubu Poznańskiego. Następnie przedstawiono krótką prezentację omawiającą dokonania Wandy Modlibowskiej i motywującą decyzję o przyznaniu Aeroklubowi Poznańskiemu imienia Wandy Modlibowskiej. Następnie Stanisław Modlibowski, bratanek pilotki oraz Ludwik Misiek pilot Aeroklubu Poznańskiego, rekordzista świata i inicjator nadania imienia dokonali uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy, którą poświęcił ks. biskup Grzegorz Balcerek.

Postać Wandy Modlibowskiej

Wstecz - STRONA GŁÓWNA