Edukacja


    Nasza miejscowość liczy ok. 1000 mieszkańców. Liczba ta ciągle się zwiększa. W 1880 r. Hammer zamieszkiwało 101 mieszkańców, z tego 80 wyznania rzymskokatolickiego i 21 wyznania ewangelicko-augsburskiego. Spośród nich 13 było analfabetami. Obecnie zdecydowana większość mieszkańców – około 80 % jest wyznania rzymsko - katolickiego, 15 % stanowią Adwentyści Dnia Siódmego, pozostałe 5 % stanowią wyznawcy Jehowy i osoby nieutożsamiające się z żadną religią. Historia sprawiła, że nie mamy teraz w naszej miejscowości przedstawicieli wyznania ewangelicko-augsburskiego. Bogucin, choć coraz większy jest miejscowością na tyle nieliczną, że nie ma tu szkół. Rzecz jasna nie było ich i w przeszłości. Musimy dojeżdżać, aby się edukować. My tak jak większość Bogucinian wybrałyśmy Szkołę Podstawową nr 45 w Poznaniu. Czasami uczniowie dojeżdżają do kobylnickiej podstawówki. Wraz ze zmianami w oświacie powstał nowy problem wyboru gimnazjum. Jedno znajduje się na ul. Głównej, drugie w Swarzędzu. Gminna oferuje darmowy dojazd do gimnazjum w Swarzędzu i wyższy poziom nauczania niż w Poznaniu. Rozmawiając z księdzem proboszczem dowiedziałyśmy się, iż znaczna większość osób wybiera szkoły ogólnokształcące kończące się maturą, a następnie idą na studia. Nieliczni młodzi ludzie uczą się w szkołach zawodowych, lub pracują w ogóle nie kształcąc się. Oznacza to, iż poziom intelektualny młodzieży w naszej miejscowości jest bardzo wysoki. Ksiądz proboszcz podzielił się z nami swoją myślą mówiąc, iż bardzo lubi pracować z młodzieżą bogucińską, ponieważ jest ona bardzo inteligentna i twórcza.

Wstecz - STRONA GŁÓWNA