Kapliczka


    Miejscem o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Bogucina, zwłaszcza „Nowego” jest kapliczka pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Idąc tam nie mówimy, że idziemy do kaplicy tylko do kościoła. Obecnie nasz piękny Bogucin należy do parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP na poznańskiej Głównej. Jej proboszczem jest ksiądz kanonik Jan Bartkowiak. W przeszłości należał do parafii pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP w Kicinie, a do roku 1923 Bogucin należał do parafii Świętego Ducha w Antoninku. Według akt parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Kicinie w I wojnie światowej  walczyło 205 parafian, 38 z nich poległo. Spośród nich 8, z tego 2 poległych było z miejscowości Hammer. Drewnianą kapliczkę pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej wzniesiono w maju 1982 roku przy ulicy Jodłowej 28, na terenie podarowanym przez ks. Stefana Janke. Aby upamiętnić ten czyn ks. Janke wąską uliczkę obok kapliczki nazwano jego nazwiskiem. Początkowo miała to być Foto - Dariusz Domaltymczasowa kapliczka, do jej budowy posłużyły drewniane elementy też tymczasowej kaplicy nabytej, od parafii św. Ducha w Antoninku (zobacz projekt). Wszystkie konieczne do jej powstania prace: rozbiórkę, przewóz oraz montaż wykonali własnymi siłami parafianie z Bogucina pod kierunkiem Józefa Kukułki z Bogucina. Oni też składali się na wyposażenie kaplicy ławki, lampy itp. Jej uroczystego poświęcenia dokonał 14 listopada 1982 roku ksiądz biskup Tadeusz Etter- zobacz zdjęcia. Chęć szybkiego posiadania swojego domu bożego spowodowała, że kaplica ma taki a nie inny wygląd. W planach, była późniejsza przebudowa budynku na niższy, mający cztery wejścia i skośny dach. Frontowa ściana miała przypominać swoim kształtem trójkąt, być przyozdobiona figurą Matki Bożej z dzieciątkiem na ręką i posiadać dwa wejścia.                 więcej zdjęć >>

    Jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu wokół kościoła, to miał się na nim znaleźć parking, wysokie drzewa, liczne trawniki dojścia wyłożone płytami chodnikowymi. Niestety w sprawie przebudowy skończyło się tylko na planach. Kapliczka, zmontowana przez parafian nie została przebudowana przez te 21 lat. Nasza kapliczka jest otoczona zielenią, są trawniki i drzewa. W latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku zaczęto budowę groty na terenie kościoła (obok dzwonnicy). Gdy powstała umieszczono w niej figurę Matki Bożej Fatimskiej. Podobna tylko mniejsza, przywieziona z kościoła na Krzeptówkach z Zakopanego, znajduje się we wewnątrz kaplicy. W naszej kapliczce każdego trzynastego dnia miesiąca odbywa się nabożeństwo do Tej właśnie Matki. Obecnie rozpoczęto realizować plany budowy domu katechetycznego w Bogucinie. Wykonano już wykopy pod piwnicę. Będzie to dla nas duże udogodnienie. Młodzież będzie miała gdzie spędzić wolny czas. Kaplica jest w naszej miejscowości ważnym miejscem dla młodzieży i dorosłych jako miejsce różnorodnej działalności związanej z wiarą. Obecnie w naszej parafii funkcjonują takie stowarzyszenia jak: Akcja Katolicka, młodzieżowy chór, Matki i Ojcowie Różańcowi, Żywy Różaniec, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz oczywiście ministranci. Koło ministrantów liczy około 60 członków, w tym 21 lektorów, 4 kantorów i 2 ceremoniarzy. Z tego w kaplicy w Bogucinie jest 25 ministrantów, 10 lektorów, 2 kantorów i 2 ceremoniarzy. Biorą oni udział w rajdach pieszych i rowerowych organizowanych przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Mają oni również swoją piłkarską reprezentację, która jest wicemistrzem mistrzem dekanatu Poznań - Nowe Miasto. Bierze udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej, startuje w rozgrywkach halowej piłki nożnej, a także rozgrywa mecze towarzyskie. Bogucińska młodzież spotyka się na boisku znajdującym się przy ulicy Wrzosowej, to na nim drużyna ministrantów rozgrywa mecze z młodymi ludźmi, należącymi do innych parafii. Co roku jest organizowany wyjazd dla ministrantów do Białej koło Trzcianki. Podczas Świąt Bożego Narodzenia jest urządzane spotkanie opłatkowe dla nich i ich rodziców, podczas którego łamią się opłatkiem. Tak jak w każdym innym kościele obchodzimy wszystkie uroczystości. Jednak szczególną datą dla naszej kapliczki jest 7 października, ponieważ to data odpustu w Bogucinie. Dzięki temu, że mamy w Bogucinie własną kapliczkę, nie musimy dojeżdżać na Główną, gdzie mamy kościół parafialny. Jest to dla nas dużym ułatwieniem, gdyż wszelkiego rodzaju spotkania, które są na Głównej, odbywają się również zazwyczaj u nas. Tylko niektóre jak np. przygotowanie do komunii świętej są w kościele parafialnym, tam odbywają się próby, gdzie usiąść, kiedy pójść itp. Możliwe, że w przyszłości Bogucin będzie tworzył własną parafię. Na terenie kapliczki odbywają się często festyny, organizowane przez naszych wspaniałych księży.

Wstecz - STRONA GŁÓWNA