Materiały

Opracowanie:

Bibliografia:
1. Alfred Kanicki; Dzieje miasta wodą pisane, wyd. Aquarius 1993 r.
2. Franciszek Jaśkowiak; Okolice Poznania – przewodnik 1972 r.
3. ks. Stanisław Koziorowski; Badania materiałów topograficznych Archidecezji Gnieźnieńskiej 1919 r.
4. ks. Stanisław Koziorowski; Badania materiałów topograficzny Archidiecezji Poznańskiej
5. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i krajów Słowiańskich tom I, II i III.
6. Słownik historyczno geograficzny Wielkopolski; PAN

Konsultacje:
1. Dr Krystyna Gołaska: Instytut Historii PAN
2. Archiwum Archidiecezjalne Poznań
3. Biblioteka Kórnicka PAN; Kórnik Zamek
4. Biblioteka Kórnicka PAN; Poznań Pałac Działyńskich
5. Biblioteka Nauk Geograficznych; Poznań
6. Biblioteka Raczyńskich; Poznań
7. Wojewódzki Konserwator Zabytków; Poznań

Adresy:
1. Instytut Historii PAN Dr. Krystyna Gołaska ul. Zwierzyniecka 20 Poznań
2. Instytut Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Plac Krasińskich 2/4/6/ 00-207 Warszaw
3. Biblioteka PAN Kórnik Zamek
4. Antykwariat ul. Paderewskiego
5. Biblioteka Nauk Geograficznych ul. Wieniawskiego
6. Biblioteka Kórnicka PAN Pałac Działyńskich Poznań
7. Biblioteka Raczyńskich ul. Św. Marcin Poznań
8. Wojewódzki Konserwator Zabytków p. Dolczewska ul. Gołębia 2 Poznań

Wstecz - STRONA GŁÓWNA