Bogucin - Młyn

Młyn
    W Bogucinie znajduje się zabytkowy młyn nad rzeką Główną (po północnej stronie od drogi krajowej E261). Jest to jedyny z licznych młynów, który pozostał w nad rzeką Główną. Młyn ten prawdopodobnie zbudowany został na początku XIX wieku. W późniejszych czasach został on przebudowany - dobudowano wyższe kondygnacje (inny rodzaj cegieł). Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego podaje, że znajdował się tu folwark z młynem o powierzchni 397mórg. Stanowił on własność piekarza Chwałkowskiego z Poznania. Około roku 1884 folwark należał natomiast do R.Chłapowskiego z Poznania. Folwark Chłapowskiego zajmował wtenczas obszar 101,36ha. W roku 1918 majątek o powierzchni 94ha wraz z parkiem i budynkami nabywa Stanisław Krokowski. Na zapleczu młyna stawia murowane budynki gospodarcze, tzn. stodołę, oborę. W latach późniejszych właściciel gospodaruje wspólnie z synem Tadeuszem Krokowski, który ostatecznie w 1937 roku otrzymuje od ojca pełnomocnictwo na zarządzanie majątkiem. W tym czasie młyn pełni ważną rolę w życiu gospodarczym rejonu, gdyż świadczy usługi dla okolicznych wsi i majątków w promieniu około 25km i w związku z tym właściciel stara się utrzymać go w dobrym stanie technicznym. W 1935 roku następuje remont młyna, przebudowa na turbinę wodną, zakup nowych urządzeń młyńskich oraz elektryfikacja budynków. Z początkiem wieku XX majątek został rozparcelowany i znalazł się w rękach niemieckich. Młyn był użytkowany do 50tych lat XX wieku, a w latach 80 tych urządzenia młyna zostały zdemontowane, podczas generalnego remontu, który nie został dokończony. W okresie powojennym młyn został upaństwowiony, a później użytkowany przez Fabrykę Samochodów Rolnych "Tarpan" w Antoninku. W tych czasach mieściła się tu stylowa kawiarnia i klub fabryczny. Od 1985 roku właścicielem jest Gospodarstwo Rybackie Skarbu Państwa, a od 1991 roku gospodarstwo jest w zarządzaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu. Obiekt jest chroniony pod względem konserwatorskim wpisem do rejestru zabytków 1997/A z 1985 r. Młyn jest dwukondygnacyjny, duży kubaturowo. Obiekt ten posiada dwuspadowy dach o niewielkim stopniu nachylenia połaci. Elewacja frontowa budynku skierowana jest w stronę rzeki i stawów.

Wstecz - STRONA GŁÓWNA