Położenie

    Położenie Bogucina przy drodze z Gniezna do Poznania oznacza, iż leży on przy drodze łączącej najważniejsze ośrodki państwa w czasach pierwszych Piastów. Możemy wyobrazić sobie Mieszka I, który podążał przez obecny, Bogucin, do i z Ostrowa Tumskiego. Dziś jest to Szlak Piastowski. Najpopularniejsza w kraju i regionie spośród wielkopolskich tras turystycznych. Można na nim zobaczyć wiele ciekawych miejsc, zwłaszcza związanych z kształtowaniem się państwa polskiego. Niestety w samej wsi dziś już zupełnie nic. Niegdyś na pagórku w Bogucinie znajdowała się rzeźba mająca symbolizować Szlak Piastowski. Można było także zobaczyć przystanki, które były wykonywane w podobnym stylu. Były to dzieła wykonane przez górali, artystów ludowych z dwu wsi w okolicach Makowa Podhalańskiego: Jachówki i Bieńkówki. Powstały one w latach 1977 – 1978, zostały wykonane z drewna sosnowego, co spowodowało, że przy braku konserwacji nie były długotrwałe i nie dotrwały do dziś.

    Współcześnie Bogucin leży w gminie Swarzędz. Przez wielu ludzi nazywany jest "sypialnią Poznania", ponieważ wielu mieszkańców miejscowości pracuje lub uczy się w stolicy Wielkopolski. Bogucin jest atrakcyjnym osiedlem pod względem położenia. Na peryferiach miasta Poznania, nad rzeką i przy pięknym mieszanym lesie, w którym mieści się strzelnica, będąca nie lada atrakcją dla myśliwych. Rzeka Główna zwana potocznie przez mieszkańców Główienką, stanowi prawy dopływ Warty z ujściem nieco na północ od Ostrowa Tumskiego. Wypływa z jeziora Lednickiego, jedną z 4 wysp na tym jeziorze jest Ostrów Lednicki. Na tej wyspie od IX do początków XI wieku był jeden z głównych ośrodków państwa plemienia Polan a następnie Polski. Dziś jeden z najistotniejszych punktów Szlaku. Niewątpliwie w wiekach X i XI była to najważniejsza rzeka w państwie. Może to tłumaczyć, dlaczego rzeka przepływająca przez Bogucin została nazwana Główną, nie stanowi przecież głównego dopływu Warty. Dziś do Głównej wiedzie, w lewo w dół od drogi nr 5, ul. Zielona.

Wstecz - STRONA GŁÓWNA