Regulamin Ligi Sołeckiej 2005

1. Wszyscy uczestnicy Ligi Wiejskiej powinni przestrzegać zasad fair - play zarówno na boisku jak i poza nim. Wspólna rozgrywka ma na celu propagowanie idei sportowych, nie powinna być natomiast przedmiotem sporów i kłótni.

2. Termin rozgrywek
Rozgrywki o mistrzostwo Ligi Wiejskiej prowadzone są w terminach ustalonych przez organizatorów i zatwierdzonych przez uczestników turnieju. Jeżeli drużyna nie rozegra spotkania w wyznaczonym terminie, ukarana zostanie walkowerem (0-3).
3. Zawody o mistrzostwo Ligi Wiejskiej rozgrywane są na podstawie przepisów gry w
piłkę nożną.
4. Postanowienie dotyczące udziału zawodników w Lidze Wiejskiej
W Lidze Wiejskiej mogą brać udział wyłącznie zawodnicy niezrzeszeni w żadnym klubie, (nie posiadający aktualnych kart zawodniczych). W przypadku udziału nieuprawnionego zawodnika w meczu, drużyna zostanie ukarana walkowerem (0-3)
5. Zgłoszenie kadry drużyny
Kapitanowie drużyn (sołtysi) mają obowiązek zgłoszenia organizatorom ligi pełnej listy imiennej zawodników danej drużyny do dnia 10 maja (dowolna ilość zawodników). Lista ta powinna zawierać:
a)imię, nazwisko
b)datę urodzenia
c)adres zameldowania zawodnika
d)pesel
6. Rozgrywanie meczu
•Drużyna wystawia na mecz 16 - osobową kadrę, złożoną z zawodników uprzednie
zgłoszonych organizatorom ligi (patrz pkt. 5).
•Czas trwania meczu: 2 razy 45 minut, przerwa trwa 15 minut.
•Zmiany podczas meczu odbywają się systemem hokejowym (nieograniczona ilość).
•Decydujący głos na boisku ma sędzia piłkarski. Jedynym zawodnikiem, który nic
prawo polemizować z decyzją arbitra, jest kapitan drużyny.
7. Kary dyscyplinarne dla zawodników
•Zawodnik ukarany podczas meczu czerwoną kartką nie ma prawa wystąpić w następnym spotkaniu swojej drużyny.
•Zawodnik, który ma na swoim koncie 3 żółte kartki nie ma prawa wystąpić w
następnym spotkaniu swojej drużyny.
8. Regulamin rozgrywek grupowych
Zespoły biorące udział w Lidze Wiejskiej podzielone zostały (drogą losowania) na dwie 4-
zespołowe grupy (A i B), w których mecze rozgrywane będą systemem: każdy z każdym
(mecz i rewanż).
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego
wyniku:
•3 punkty za zwycięstwo
•1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis)
•0 punktów za spotkanie przegrane
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują: Przy dwóch zespołach:
a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami
b)przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c)przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na
wyjeździe liczone są „podwójnie," korzystniejsza różnica między zdobytymi i
utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
d)przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z
całego cyklu rozgrywek,
e)przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z
całego cyklu.
Przy więcej niż dwóch zespołach:
a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b)przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c)przy dalszej- równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z
całego cyklu rozgrywek,
d)przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z
całego cyklu.
9. Regulamin meczów półfinałowych
•Drużyna, która zajmie 1 miejsce w grupie A (B), rozegra dwa spotkania półfinałowe
(mecz i rewanż) z zespołem, który zajmie 2 miejsce w grupie B (A).
•Zespół, który zajął 1 miejsce w swojej grupie eliminacyjnej pierwszy mecz
półfinałowy rozgrywa na wyjeździe.
•O awansie do finału decyduje korzystniejszy bilans z obydwu spotkań, w przypadku
równej ilości bramek stosujemy zasadę podwójnego liczenia bramek zdobytych na
wyjeździe.
•W przypadku dalszej równości nastąpi dogrywka (2 razy 15 minut). Jeżeli jedna z
drużyn zdobędzie więcej bramek podczas dogrywki, drużyna ta zostanie zwycięzcy
meczu. Jeżeli obydwa zespoły w dogrywce uzyskały tę samą liczbę bramek, sędzia
zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów.
•W przypadku rozgrywania zawodów systemem mecz i rewanż w dogrywce zasada
„podwójnego" liczenia bramek zdobytych na wyjeździe nie ma zastosowania.
10. Regulamin meczu finałowego
•Zwycięzcy półfinałów rozegrają 1 mecz finałowy, którego stawką będzie zwycięstwo
w Lidze Wiejskiej 2005. Jeżeli po 90 minutach finał nie zostanie rozstrzygnięty,
nastąpi dogrywka (2 razy 15 minut). W przypadku dalszej równości triumfator
wyłoniony zostanie w serii rzutów karnych.
•Miejsce rozgrywki finałowej do ustalenia.
11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości decydujący głos mają kierownicy ligi
(Dariusz Podsiad, Barbara Czachura)

Wstecz - STRONA GŁÓWNA