Telefony Alarmowe

Wykaz numerów alarmowych w przypadku awarii i/lub interwencji

Policja Swarzędz tel.: 061 817 23 07 lub 061 817 23 23
Ochotnicza Straż Pożarna - Kobylnica tel.: 061 815 10 49
Straż Pożarna - Swarzędz tel.: 061 817 23 02
Straż Miejska tel.: 061 817 23 13 lub tel. kom.: 0 607 365 266
Postarunek Energetyczny tel.: 061 817 24 12
Równanie dróg tel.: 061 651 24 10
Woda - Zakład Gospodarki Komunalnej tel.: 061 651 15 41 po godz. 16:00 tel. kom.: 0 663 818 601

Wstecz